Contacteer ons!

Adres

Nijverheidsstraat 24, 2260 Oevel

Telefoonnummer

+32 (0)14/84 88 80

Fax

+32 (0)14/85 03 82

E-mailadres

info@sus-campiniae.be

LinkedIn

Noordvlees Group

Instagram

Vik het Varken

Ondervindt u hinder van ons bedrijf? Gelieve ons rechtstreeks te contacteren op meldpunt@sus-campiniae.be , met een zo specifiek mogelijke beschrijving en datum van de hinder. Wij nemen steeds uw bezorgdheden ter harte. Door ons rechtstreeks te contacteren via ons meldpunt, kunnen wij bij elke melding snel, grondig en efficiënt onderzoeken wat een mogelijke oorzaak van hinder zou kunnen zijn.