FUNCTIEOMSCHRIJVING

ALGEMENE BESCHRIJVING

Als arbeider sta je in voor de behandeling van de dieren op een correcte, hygiënische en diervriendelijke wijze. Je bent flexibel in werktijden en jobinhoud. Je leeft de interne hygiëne regels na.

VERWACHTE ERVARING / ACHTERGROND

 • Geldig geneeskundig attest: geschiktheid voedingssector.
 • Ervaring hebben in de voedingsindustrie.
 • Ervaring hebben met het slachten van varkens / mesvaardigheid
 • Ervaring met het bewerken/ verwerken van vleesproducten

SCHOLING / OPLEIDING

 • Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs
 • TSO 3de graad: studiegebied landbouw of voedingsleer
 • Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten in het kader van de EG Verordening
  • 1099/2009 (varkens)
 • Productie gerelateerde opleidingen gevolgd hebben.
 • Kennis van HACCP-regelgeving

Voorziene interne opleiding:

 • HACCP (jaarlijks)
 • Werkgerelateerde opleiding ifv vraag/aanbod

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN CAPACITEITEN

 • Stressbestendig
 • Zin voor nauwkeurighed
 • Aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken met collega’s
 • Zelfstandig kunnen werken
 • mesvaardigheid

TAKEN / VERPLICHTINGEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN

De productiemedewerker reine zone voert een brede waaier van taken uit, waaronder minstens de volgende:

Algemeen

 • Werken volgens de werkinstructies geldend per werkpost
 • Kunnen werken met mes/veiligheidshandschoen, kennis hebben van snijtechnieken/slachttechnieken
 • Kunnen werken met vetzuiger
 • Kunnen werken met sterilisator
 • Productieproces kennen
 • Reinigen van werkmaterialen
 • toepassen van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
 • Taken nauwgezet , precies afwerken, afspraken, regels & procedures tijdig naleven.

Veiligheid & Welzijn

 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften toepassen.
 • Instaan voor eigen veiligheid alsook die van je collega’s en het voorkomen van gevaarlijke situaties.
 • In alle omstandigheden de eigen emoties onder controle houden.
 • De nodige aandacht besteden aan het op een correcte manier dragen en gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Opbouwen, leiden & communicatie

Interpreteren en begrijpen van instructies en werkschema’s.

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Als productiemedewerker krijg je volgende kledij en PBM’s ter beschikking gesteld:

 • Veiligheidshandschoenen
 • Wegwerphandschoenen
 • Haar- en baardnetjes
 • Overall
 • Gehoorbescherming
 • Veiligheidsschoenen/ -laarzen

Verplicht gezondheidstoezicht: ja

Type werkpost: activiteiten verbonden aan welbepaald risico:

Details welbepaald risico:

 • Blootstelling hinder: hanteren van lasten
 • Fysische agentia: lawaai, temperatuur