FUNCTIEOMSCHRIJVING

ALGEMENE BESCHRIJVING

Als arbeider sta je in voor de behandeling van de dieren op een correcte, hygiënische en diervriendelijke wijze. Je bent flexibel in werktijden en jobinhoud. Je leeft de interne hygiëne regels na.

VERWACHTE ERVARING / ACHTERGROND

 • Geldig geneeskundig attest: geschiktheid voedingssector.
 • Ervaring hebben in de voedingsindustrie.

SCHOLING / OPLEIDING

 • Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs
 • TSO 3de graad: studiegebied landbouw of voedingsleer
 • Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten in het kader van de EG Verordening
  • 1099/2009 (varkens)
 • Productie gerelateerde opleidingen gevolgd hebben.
 • Kennis van HACCP-regelgeving

Voorziene interne opleiding:

 • HACCP (jaarlijks)
 • Werkgerelateerde opleiding ifv vraag/aanbod
 • Dierenwelzijn (jaarlijks)

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN CAPACITEITEN

 • Stressbestendig
 • Zin voor nauwkeurigheid/Punctueel
 • Aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgericht werken
 • Samenwerken met collega’s
 • Zelfstandig kunnen werken

TAKEN / VERPLICHTINGEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN

De productiemedewerker onreine zone voert een brede waaier van taken uit, waaronder minstens de volgende:

Algemeen

 • Werken volgens de werkinstructies geldend per werkpost
 • Lossen van varkens, oppassen van varkens in de wachtstallen
 • Productieproces kennen
 • Toezicht houden op de aangeleverde dieren en controle op het aanbrengen naar de verdoofinstallatie
 • Oog voor detail tijdens het lossen en opstallen.
 • Reinigen van werkmaterialen
 • toepassen van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
 • Taken nauwgezet , precies afwerken, afspraken, regels & procedures tijdig naleven.

Veiligheid & Welzijn

 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften toepassen.
 • Instaan voor eigen veiligheid alsook die van je collega’s en het voorkomen van gevaarlijke situaties.
 • In alle omstandigheden de eigen emoties onder controle houden.
 • De nodige aandacht besteden aan het op een correcte manier dragen en gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Opbouwen, leiden & communicatie

Interpreteren en begrijpen van instructies en werkschema’s.

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Als productiemedewerker krijg je volgende kledij en PBM’s ter beschikking gesteld:

 • Veiligheidshandschoenen
 • Wegwerphandschoenen
 • Haar- en baardnetjes
 • Overall
 • Gehoorbescherming
 • Veiligheidsschoenen/ -laarzen

Verplicht gezondheidstoezicht: ja

Type werkpost: activiteiten verbonden aan welbepaald risico:

Details welbepaald risico:

 • Blootstelling hinder: hanteren van lasten
 • Fysische agentia: lawaai, temperatuur